preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Korisni linkovi
Knjizare

Kultura

Tisak

Ustanove i organizac...

Brojač posjeta
Ispis statistike od 10. 3. 2014.

Ukupno: 81634

           ER2=S2

           TutoDys

           NeedSport

 

     A magical Dream

 

               TESI

 

 

       

       Terra Vita

 

 

   

       I wish, I can

Zoro-Uključivanje životinja u odgojno-obrazovni proces

 

 

 

Europa za građane-K europskim vrijednostima, osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani

vijesti

Nova Odluka o odabiru ponude za prodaju službenog vozila od 09. svibnja 2022. godine (Školski mini bus Citroen Jumper, neregistriran-odjavljen; 16+1 sjedalo) broj šasije: VF7YEHMMC11847569 ) Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

VUKOVAR

Petra Preradovića 40

OIB: 76776854248

Telefon centrala : 032/416-837

                                    413-822, 414-966

        

e-pošta: ured@os-jmatosa-vu.skole.hr

 

KLASA: 406-06/22-01/01

URBROJ: 2196-1-8-01-22-13

U Vukovaru, 09. svibnja  2022. godine

 

Na temelju Novog  Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila

 (KLASA: 406-06/22-01/1, URBROJ: 2196-1-8-01-22-12 od 09. svibnja 2022. godine ) i članka 60.Statuta OŠ Josipa Matoša, Vukovar,  ravnateljica škole Mirela Szabo, prof. defektolog donosi

 

NOVU ODLUKU O ODABIRU PONUDE ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA

od 09.svibnja 2022. godine

(ŠKOLSKI MINI BUS Citroen Jumper, neregistriran-odjavljen; 16+1 sjedalo)

broj šasije: VF7YEHMMC11847569)

  

 

1.

 

Odabire se ponuda Ponuditelja:  ENVY CUTS D.O.O., Prva Gupčeva ulica 30, 10 360 Sesvete.

(ponuđena cijena:  53.222,00 kn).        

                

Obrazloženje:

 

Ponuditelj:  ENVY CUTS d.o.o. Prva Gupčeva ulica 30, 10 360 Sesvete dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete Javnog natječaja za prodaju službenog vozila (KLASA: 406-06/22-01/01, URBROJ: 2196-1-8-01-22-03) objavljenog 11. travnja 2022. godine na web stranici OŠ Josipa Matoša, Vukovar.

Iznos ponuđene cijene je: 53. 222,00 kn.

Od tri zaprimljene ponude, ponuda Ponuditelja Envy cuts d.o.o., Sesvete je druga po ponuđenom iznosu.

 

U roku za dostavu ponuda zaprimljene su 3 ponude i to:

1. Ignac Škriljak, M. Pavleka Miškine 12, 48 363 Podravske Sesvete (ponuđena cijena: 50.100,00 kn)

2. Pista d.o.o. , Varaždinska 106, 42 220 Novi Marof (ponuđena cijena: 55.101,00 kn)

3. Envy Cuts d.o.o., Prva Gupčeva ulica 30,  10 360 Sesvete (ponuđena cijena: 53.222,00 kn).

                 

Budući na temelju Izvješća od 26. travnja 2022. godine i Odluke o odabiru od 26. travnja 2022. godine, te poslane Obavijesti elektroničkom poštom dana 26. travnja 2022. godine, izabrani ponuditelj sa najviše ponuđenom cijenom: Pista d.o.o, Novi Marof nije potpisao kupoprodajni ugovor niti je uplatio ponuđeni iznos na žiro-račun škole u roku od 8 dana, smatra se da je odustao od ponude.

 

Iz tog razloga, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja donijelo je Novo izvješće o utvrđivanju sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja, na temelju kojeg je ravnateljica donijela Novu odluku o odabiru ponude za prodaju službenog vozila (Školski mini bus Citroen jumper).

Nakon poslane Obavijesti o odabiru ponude, ravnateljica škole u roku 8 dana sa odabranim Ponuditeljem sklapa Kupoprodajni ugovor, te Ponuditelj u istom roku uplaćuje ponuđenu cijenu vozila.

Ukoliko ponuditelj ne izvrši navedene radnje smatrat će se da je odustao od ponude, te u tom slučaju Osnovna škola Josipa Matoša, temeljem Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja utvrđuje sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

 

 Uputa o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.   

                                                      Ravnateljica:                                                                                                                                                               

                                                       Mirela Szabo,prof.defektolog

 

 

 

Dostaviti Novu Odluku o odabiru ponude od 09. svibnja 2022. godine i presliku Novog Izvješća Povjerenstva od 09.svibnja 2022. godine na  e-mail i preporučenom poštom:

 

 1. Ignac Škriljak, Mihovila Pavleka Miškine 12, 48 363 Podravske Sesvete

   

 2. Pista d.o.o., Varaždinska 106, 42 220Novi Marof

   

 3. Envy Cuts d.o.o., Prva Gupčeva ulica 30, 10 360 Sesvete

   

 4. Web stranica Škole

   

 5. Pismohrana, ovdje

 

 

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mira Čolović  datum: 9. 5. 2022. 14:45

Obavijest o zasnivanju radnog odnosa na temelju Natječaja od 01. travnja 2022. godine (KLASA: 112-02/22-01/40, URBROJ. 2196-1-8-01-22-01) Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

VUKOVAR

Petra Preradovića 40

KLASA:112-02/22-01/48

URBROJ: 2196-1-8-01-22-01

U Vukovaru, 27. travnja 2022. godine

                                                 

Kandidatima za radno mjesto:

                       UČITELJ (Teacher; Projekt: Equality, Respect, Rights= Social Satisfaction“)

 ( na nepuno radno vrijeme; 20 sati tjedno; na određeno do 31. 01. 2023. godine

1 izvršitelj/ica)

 

OBAVIJEST O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA NA

TEMELJU NATJEČAJA OD  01. TRAVNJA 2022. GODINE

(KLASA: 112-02/22-01/40, URBROJ: 2196-1-8-01-22-01)

 

Na temelju završenog natječajnog postupka, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, zaključilo je da niti jedan kandidat ne ispunjava uvjete natječaja, te nije bilo procjene odnosno testiranja kandidata.

Na prijedlog ravnateljice, Školski odbor OŠ Josipa Matoša, Vukovar, na sjednici održanoj 26. travnja 2022. godine dao je prethodnu suglasnost za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: UČITELJ (Teacher; Projekt: Equality, Respect, Rights= Social Satisfaction“) iz Natječaja i to sa:

 

1.  BILJANA ZDENČANOVIĆ iz Vukovara (SSS, hotelijersko-turistički tehničar)

i to na nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) na određeno, ali ne dulje od 5 mjeseci.

 

Ostali kandidati mogu natječajnu dokumentaciju priloženu uz zamolbu, podići u tajništvu škole u roku od mjesec dana nakon završetka natječajnog postupka.

Također, ostali kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno testiranja te vrednovanja izabranog kandidata s kojim  je sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje zaštite osobnih podataka.

                                                       Ravnateljica:

                                                      Mirela Szabo, prof. defektolog

                                                                           

 

 

                                                                           

  :: opširnije :: 


objavio: Mira Čolović  datum: 27. 4. 2022. 13:30

Odluka o odabiru ponude za prodaju službenog vozila (Školski mini bus Citroen Jumper, neregistriran-odjavljen; 16+1 sjedalo) broj šasije: VF7YEHMMC11847569 Vijest ima dokument u privitku

REPUBLIKA HRVATSKA

OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA MATOŠA

VUKOVAR

Petra Preradovića 40

OIB: 76776854248

Telefon centrala : 032/416-837

                                    413-822, 414-966      

e-pošta: ured@os-jmatosa-vu.skole.hr

KLASA: 406-06/22-01/01

URBROJ: 2196-1-8-01-22-08

U Vukovaru, 26. travnja 2022. godine

Na temelju Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila (KLASA: 406-06/22-01/1, URBROJ: 2196-1-8-01-22-07 od 26. travnja 2022. godine ) i članka 60.Statuta OŠ Josipa Matoša, Vukovar, 

ravnateljica škole Mirela Szabo, prof. defektolog donosi

 

ODLUKU O ODABIRU PONUDE ZA PRODAJU SLUŽBENOG VOZILA

(ŠKOLSKI MINI BUS Citroen Jumper, neregistriran-odjavljen; 16+1 sjedalo)

broj šasije: VF7YEHMMC11847569)

 

1.

 

Odabire se ponuda Ponuditelja: PISTA D.O.O, Varaždinska 106, 42 220 NOVI MAROF

(ponuđena cijena:  55.101,00 kn).                      

Obrazloženje:

Ponuditelj: Pista d.o.o. , Varaždinska 106, 42 220 Novi Marof dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete Javnog natječaja za prodaju službenog vozila (KLASA: 406-06/22-01/01, URBROJ. 2196-1-8-01-22-03) objavljenog 11. travnja 2022. godine na web stranici OŠ Josipa Matoša, Vukovar.

Iznos ponuđene cijene je: 55.101,00 kn.

Od tri zaprimljene ponude, ponuda Ponuditelja : Pista d.o.o., Novi Marof  je najpovoljnija, jer sadrži najviše ponuđeni iznos.

U roku za dostavu ponuda zaprimljene su 3 ponude i to:

1. Ignac Škriljak, M. Pavleka Miškine 12, 48 363 Podravske Sesvete

2. Pista d.o.o. , Varaždinska 106, 42 220 Novi Marof

3. Envy Cuts d.o.o., Prva Gupčeva ulica 30,  10 360 Sesvete                 

Sve tri ponude su pravovaljane i zadovoljavaju uvjete iz Javnog natječaja za prodaju službenog vozila.

Na temelju Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila, Ravnateljica škole donosi Odluku o odabiru ponude.

Nakon poslane Obavijesti o odabiru ponude, ravnateljica škole u roku 8 dana sa odabranim Ponuditeljem sklapa Kupoprodajni ugovor, te Ponuditelj u istom roku uplaćuje ponuđenu cijenu vozila.

Ukoliko ponuditelj ne izvrši navedene radnje smatrat će se da je odustao od ponude, te u tom slučaju Osnovna škola Josipa Matoša, temeljem Izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja utvrđuje sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

 Uputa o pravnom lijeku:

 Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.   

                                             Ravnateljica:

                                            Mirela Szabo, prof. defektolog                                                                                                                         

 

Dostaviti Odluku o odabiru i presliku Izvješća Povjerenstva na  e-mail i preporučenom poštom:

 1. Ignac Škriljak, Mihovila Pavleka Miškine 12, 48 363 Podravske Sesvete

 2. Pista d.o.o., Varaždinska 106, 42 220Novi Marof

 3. Envy Cuts d.o.o., Prva Gupčeva ulica 30, 10 360 Sesvete

 4. Web stranica Škole

 5. Pismohrana, ovdje

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mira Čolović  datum: 26. 4. 2022. 14:16

Ambasadori uključivanja i raznolikosti Erasmus+ programa i Europskih snaga solidarnosti

Osnovna škola Josipa Matoša dobila je čast postati ambasadorom uključivanja i raznolikosti Erasmus+ programa i Europskih snaga solidarnosti u 2022. godini. Naša uloga je promovirati uključivanje osoba koje se suočavaju s preprekama ili imaju manje mogućnosti pristupiti obrazovanju i osposobljavanju te programima za mlade i na taj način pridonijeti stvaranju jednakih mogućnosti za sve članove društva.
Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) prijaviteljima projekata i korisnicima Erasmus+ programa i Europskih snaga solidarnosti kroz savjetovanja i radionice nudi podršku u uključivanju osoba s manje mogućnosti u projekte, a osobama s manje mogućnosti nastoji olakšati sudjelovanje u aktivnostima. Također, poticaj snažnijem uključivanju daje i putem mreže od 12 ambasadora uključivanja i raznolikosti.
Više o ambasadorima uključivanja i raznolikosti možete pronaći na web stranicama AMPEU https://www.mobilnost.hr/.../upoznajte-12-ambasadora.../
Naša škola je dosad uspješno provela sedam Erasmus+ projekata kroz koje smo obogatili iskustva učenika i učitelja te pokazali kako smo, unatoč preprekama koje još uvijek postoje u društvu oko nas, važan i vrijedan dio zajednice. Sa svakim projektom doprinijeli smo uključivanju i raznolikosti te nas je AMPEU prepoznala kao promicatelja jednakih mogućnosti za sve članove društva.
Za dodatne informacije o mogućnostima Erasmus+ programa i Europskih snaga solidarnosti pratite školsku web i Facebook stranicu ili nam pošaljite upit jer Erasmus+ obogaćuje živote i širi vidike 🙂
  :: opširnije :: 


objavio: Dejana Varnica  datum: 25. 4. 2022. 19:12

Javni natječaj za prodaju službenog vozila (Školski mini bus Citroen Jumper; broj šasije: VF7YEHMMC11847569) od 11. travnja 2022.g. Vijest ima dokument u privitku

Na temelju Odluke ravnateljice (KLASA:406-06/22-01/01, URBROJ: 2196-1-8-01-22-01) od 08. travnja 2022. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila

(Školski mini bus Citroen Jumper, broj šasije: VF7YEHMMC11847569)

 

Tekst Javnog natječaja nalazi se u privitku ove vijesti.

  :: opširnije :: 


objavio: Mira Čolović  datum: 11. 4. 2022. 09:31

Natječaj za popunu radnog mjesta iz Projekta: Učitelj (Teacher; Projekt; "Equality, Respect, Rights=Social Satisfaction" )jedan izvršitelj/ica (od 01. travnja 2022.g.) Vijest ima dokument u privitku

Dana 01. travnja 2022. godine na oglasnoj ploči i web stranici OŠ Josipa Matoša i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Burza rada objavljen je Natječaj za popunu radnog mjesta iz Projekta:

1. UČITELJ   (Teacher; Projekt: "Equality, Respect, Rights=Social Satisfaction) (jedna izvršitelj/ica)

   -  Na nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno ) na određeno do 31. 01. 2023.

      godine (zamjena)

  - Opis poslova:

Neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u OŠ Josipa Matoša u okviru projekta   „Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction“ ( ER2=S2 )

Uvjeti:     - VSS, Učiteljski studij; Magistar/Magistra  primarnog obrazovanja

             - Poznavanje engleskog jezika

             - Napredno poznavanje informatike (samostalno korištenje računala

               u Windows okruženju, Excel, Word, Internet, Powerpoint)

              - Iskustvo u radu u školi za djecu i mlade s teškoćama u razvoju

- Odlične komunikacijske i organizacijske vještine

 

Na natječaj kandidati su obvezni priložiti slijedeću dokumentaciju:

  -      prijava na natječaj vlastoručno potpisa

  -      životopis

  -     dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) - preslika

 -     dokaz o stručnoj spremi (diploma) - preslika

-      uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) u izvorniku

-    elektronički ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja; u izvorniku

Natječaj je objavljen 01. travnja 2022. godine i traje do 09. travnja 2022. godine.

Cijeli tekst Natječaja nalazi se u privitku.

  :: opširnije :: 


objavio: Mira Čolović  datum: 1. 4. 2022. 11:05

Video o samotestiranju

Poštovani roditelji i skrbnici, slijedom dostavljenih uputa o primjeni modela ukidanja samoizolacija u osnovnim i srednjim školama uz provođenje redovitog dobrovoljnog samotestiranja učenika, u nastavku vam dostavljamo poveznicu na video o samotestiranju, a koju je objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Poveznica na video: https://www.youtube.com/watch?v=ZU2N_cq1j-0

  :: opširnije :: 


objavio: Dejana Varnica  datum: 13. 2. 2022. 15:16

Dvdnevni susret partnera na projektu ER2=S2

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar bila je domaćin dvodnevnog susreta partnera na projektu ER2=S2 ili Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction), u okviru Interreg IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Prvog dana susreta, 8.12.2021. godne, na konferenciji za novinare, ravnateljica Škole Mirela Szabo, prof. defektolog, pozdravila je goste i predstavila školu za učenike s teškoćama u razvoju te najvažnije aktivnosti u projektu, edukaciju roditelja za izradu svijeća i proizvodnju bilja i sportske susrete učenika.

Darko Dimić, pročelnik UO za obrazovanje, sport i branitelje Grada Vukovara, upoznao je prisutne da Grad Vukovar, kao osnivač škole, podržava i sufinancira projekte vezane uz obrazovanje djece i mladih pa tako i ovaj projekt.

Agencija za razvoj općine Tešanj, vodeći je partner projekta. Kako je došlo do povezivanja četiri različite organizacije: osnovne škole, udruge, javne  ustanove i razvojne agencije, iz tri države, govorio je direktor agencije Ismar Alagić. Uz aktivnosti vodećeg partnera, agencija je organizirala i školu stolnog tenisa, ples, te dodjelu plastenika korisnicima.

Partner iz Crne Gore je Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić. Miluša Žugić, predsjednica Udruge predstavila je svoju udrugu, načine funkcioniranja udruge i praktične rezultate radnih aktivnosti na tekstilu, koje su dio projektnih aktivnosti.

Javna ustanova Centar za djecu s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona ustanova je koja ima cilj pružanja usluga dnevnog zbrinjavanja djece i odraslih osoba sa posebnim potrebama, te rane intervencije. Direktor Nurđehan Šahinović govorio je o planiranim rezultatima ovog projekta, CNC strojevima, muzikoterapiji, te ustrojavanju  e-baze podataka osoba s invaliditetom.

Predavanje, Osobe s invaliditetom u RH-prava i mogućnosti u sustavu socijalne skrbi, održala je Viktorija Brajković, mag. soc. rada. Nakon toga su na radionici izmjenjena praktična iskustva zakonske regulative u tri države.

Sudionica susreta su također obišli grad i upoznali se sa znamenostima Vukovara.

Partneri su posjetili i udrugu UZOSIO Golubica. Predsjednica udruge Ivana Azenić Dubravčić, mag. Iur predstavila je razvoj udruge: Od udruge roditelja do samostalnog stanovanja uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama (poludnevni boravak i stambene zajednice). Nakon razmjene iskustava partneri su posjetili i njihovu stambenu zajednicu u Vukovaru.

Drugi radni dan, 9. 12. 2021. godine, partneri su obišli prostore domaćina susreta, osnovne škole Josipa Matoša. S načinom rada škole i problematikom obrazovanja učenika s teškoćama upoznala ih je mr. spec. Dejana Varnica, stručna suradnica psihologinja. Partneri su obišli i Centar za autizam Osijek, najmoderniji regionalni centar za djecu s poremećajem iz spektra autizma.

Na kraju susreta održan je sastanak projektnih timova, analizirane su dosadašnje aktivnosti i potvrđeni planovi za sljedeće razdoblje. Sljedeća aktivnost je studijski posjet sličnim ustanovama u Sloveniji. Zatim slijede sportski susreti u sve tri države. Bez obzira na složeniju situaciju zbor COVID pandemnije, aktivnosti projekta se odvijaju predviđenomm dinamikom.

Projekt traje od  1.02.2021. g. do 31.01. 2023. godine, a ukupna vrijednost projekta je 472.436 EUR.

  :: opširnije :: 


objavio: Dejana Varnica  datum: 15. 12. 2021. 13:04

Europska nagrada za inovativno poučavanje-prilog Hrvatske radiotelevizije

Hrvatska radiotelevizija je napravila kratki prilog o dobitnicima Europske nagrade za inovativno poučavanje, među kojima je i naša škola. Članak o dobitnicima nagrade možete pročitati na službenim stranicama Hrvatske radiotelevizije https://magazin.hrt.hr/.../nagrade-za-inovativno... a prilog pogledati na poveznici https://magazin.hrt.hr/.../nagrade-za-inovativno...
Prilog je objavljen u središnjem dnevniku HRT-a u petak, 17. rujna 2021. godine.
  :: opširnije :: 


objavio: Dejana Varnica  datum: 20. 9. 2021. 18:48

Europska nagrada za inovativno poučavanje

Osnovna škola Josipa Matoša dobitnica je Europske nagrade za inovativno poučavanje (European Innovative Teaching Award - EITA). Ova nagrada je inicijativa koja nagrađuje izvanredne projekte i nastavne prakse u okviru programa Erasmus+ te kojom se dodjeljuju priznanja odgojno-obrazovnim djelatnicima za izniman doprinos struci. U našu školu, dobitnici EITA nagrade iz Republike Hrvatske su i Dječji vrtić Matije Gupca u Zagrebu, Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva u Đurđevcu i Škola za medicinske sestre u Vrapču.

Više o samoj nagradi i dobitnicima nagrade možete pronaći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/svecano-predstavljanje-europske-nagrade-za-inovativno-poucavanje-upoznajte-hrvatske-dobitnike/ te na stranicama Agencije Hina https://www.hina.hr/vijest/10776532

Zahvaljujemo Europskoj komisiji i Agenciji za mobilnost i programe EU koji su prepoznali trud, rad i potencijal učenika i učitelja naše škole.

  :: opširnije :: 


objavio: Dejana Varnica  datum: 14. 9. 2021. 19:51

OBAVIJEST UČENICIMA, RODITELJIMA/SKRBNICIMA

Nastava u školskoj godini 2021./2022. započinje 6. rujna 2021. godine. Nastava će biti organizirana u jednoj smjeni uz poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite od korona virusa. Nastavni će sat trajati 45 minuta.
 
PRVI DAN, 6. rujna 2021.
U 8:30 sati u školu dolaze roditelji učenika koji pohađaju RAZREDE. Toga dana bit će održano primanje roditelja, nakon čega će svaki učitelj/ica održati kratki roditeljski sastanak.
 
U 9:00 sati u školu dolaze roditelji učenika koji pohađaju ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE i SKUPINE AUTIZMA, koji će također imati kratko primanje nakon čega će svaki učitelj/ica održati kratki roditeljski sastanak.
 
Roditelje učenika koji se upisuju prvi put u školu molimo da nakon roditeljskog sastanka ostanu u školi, radi dogovora oko prijevoza i boravka u školi.
Obvezno nošenje maski i dezinfekcija na ulazu u školu.
Molimo roditelje da u ponedjeljak, ukoliko je moguće, ne dovode djecu u školu.
 
ORGANIZACIJA NASTAVE OD UTORKA, 7. rujna 2021.
Svi učenici pohađaju nastavu u prijepodnevnoj smjeni, dok uz poštivanje epidemioloških mjera jedan manji dio učenika ostaje u nastavi produženog stručnog postupka.
 
Prijevoz učenika bit će organiziran prema rasporedu o kojemu će ravnateljica škole u ponedjeljak izvijestiti sve nazočne roditelje.
 
Učenici u školu mogu najranije ući u 7:45 sati bez zadržavanja na hodnicima škole. Obavezna je preobuka za svu djecu (bilo kakva preobuka).
 
Roditelji učenika koji pohađaju RAZREDE, a koji dovoze svoju djecu moraju čekati pred ulazom u školu dok ih ne primi učitelj ili pomoćnik u nastavi (zvoniti ako je zaključano ili pozvati telefonom učiteljicu ili pomoćnika). Roditelji ne ulaze u školu.
 
Roditelji učenika koji pohađaju ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE, a koji dovoze svoju djecu ulaze na dvorišnu kapiju i vrata koja vode u hodnik (pozvati telefonom učitelja i/ili pomoćnika u nastavi ukoliko je zaključano).
 
Roditelji učenika koji pohađaju skupine AUTIZMA, a koji dovode svoju djecu moraju čekati pred vratima nove školske zgrade (zvoniti ako je zaključano ili pozvati telefonom učitelja ili pomoćnika u nastavi).
 
Svi roditelji koji dovode djecu MORAJU imati masku, a poželjno je da se međusobno ne miješaju i održavaju razmak od minimalno 1,5 metra.
Molimo roditelje da sve kontakte sa osobljem škole (tajnica, razrednici) ostvare preko telefona ili e-maila, društvenih mreža i da u školu dolaze samo u krajnjoj nužnosti i uz najavu te da nose maske, na ulazu dezinficiraju ruke i izmjere temperaturu.
 
Želimo svima uspješnu i veselu školsku godinu!

S poštovanjem, ravnateljica Mirela Posarić, prof. defektolog

  :: opširnije :: 


objavio: Matea Vukas  datum: 3. 9. 2021. 09:27

BRINI O SEBI-BUDI DOBRO-proŽIVI COVID Vijest ima dokument u privitku

Dragi učenici i roditelji, ovo vrijeme u kojem dominiraju epidemiološke mjere uzrokovane koronavirusom za sve nas prilično je teško. Dotadašnja svakodnevica i rutina, ponekad nezadovoljavajuća, ali poznata, u značajnoj se mjeri promijenila: ne možemo viđati prijatelje, voditi svoje živote onako kako bismo htjeli, zabavljati se...
Ovo iskustvo ''zaključavanja'' svatko proživljava na svoj način, manje ili više
uspješno.

U prilogu se nalaze informacije Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koje nam svima mogu pomoći da lakše prebrodimo ove teške trenutke kao i telefonski brojevi za psihološko savjetovanje mladih za svaku županiju.

  :: opširnije :: 


objavio: Dejana Varnica  datum: 2. 2. 2021. 09:42
» Arhiva naših vijesti    
 


Facebook stranica


Tražilica

Kalendar
« Srpanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji


Kalendar Rada


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Anketa
Jeste li zadovoljni projektima koje škola provodi?

Forum

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju