preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

     A magical Dream

 

               TESI

 

 

       

       Terra Vita

 

 

   

       I wish, I can

Zoro-Uključivanje životinja u odgojno-obrazovni proces

 

 

 

Europa za građane-K europskim vrijednostima, osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani

ER2=S2

Projekt "ER2=S2"

Akronim projekta „ER2=S2 dolazi od skraćenica ključnih riječi projekta a to su: Equality (Jednakost), Respect (poštovanje), Rights (prava), Social (društven), Satisfaction (zadovoljstvo)

Puni naziv projekta je Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction ili Jednakost, Poštovanje, Prava = Društveno zadovoljstvo.

Partneri na projektu su Agencija za razvoj općine Tešanj TRA kao vodeći partner (BiH), Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar (HR), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić (CG) i JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (BiH).

Institucije socijalne zaštite u prekograničnom području (Hrvatska-Crna Gora-BiH) koje se bave osobama (posebno djecom) s teškoćama u razvoju obično djeluju lokalno ili na regionalnom nivou, ali samo unutar svoje države. Suradnja i umrežavanje takvih institucija između ove 3 države još nije razvijena. Cilj nam je podijeliti i razmjeniti najbolje prakse institucija koje se bave ovom problematikom u prekograničnom prostoru (eng. crossboard area - CBA). Fokus projekta su osobe i djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji kao jedna od najosjetljivijih socijalnih skupina u društvu. Kroz projekt će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovim problemom, a raditi će se neposredno i s osobama i djecom s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima. Institucije i organizacije za socijalnu skrb dobiće potrebne alate i opremu za unapređenje kvaliteta i sadržaja njihovih usluga. S druge strane, osobe i njihove obitelji bit će uključene u radne terapije koje će im omogućiti stvaranje nove dodane vrijednosti. Glavni cilj projekta je unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite za osobe s teškoćama u razvoju kroz uvođenje novih inovativnih instrumenata socijalne zaštite u CBA. Zajedničke projektne aktivnosti u budućnosti doprinijet će povezivanju, suradnji, prenošenju znanja i dobre prakse među socijalnim institucijama u CBA.

 

Podaci o projektu:

Naziv projekta i akronim: eng. Equality, Respect, Rights = Social Satisfaction ER2=S2 (Jednakost, poštovanje, prava = društveno zadovoljstvo)

Kodni broj projekta: HR-BA-ME421

Ciljevi i rezultati projekta

Opći cilj projekta je unaprijeđenje kvaliteta usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj zaštiti u prekograničnom području.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Povećati tehničke i ljudske kapacitete institucija za aktivan rad sa djecom s teškoćama u razvoju u prekograničnom području
  • Stvaranje dodatnih prihoda za obitelji  kroz radne terapije za  djecu s teškoćama u razvoju
  • Povećati svijest o socijalnoj brizi i inkluziji djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji u društvo.

Očekivani projektni rezultati:

  • Unaprijeđeni tehnički uvjeti i vještine  i kompetencije osoblja u institucijama i organizacijama  socijalne zaštite,
  • Poboljšani ekonomski status i uspostavljene radne terapije za obitelji i djecu s teškoćama u razvoju
  • Unaprijeđena socijalna inkluzija djece s teškoćama u razvoju i odraslih osoba s invaliditetom.

Program financiranja: Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/)

Prioritetna os: Poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne zaštite u prekograničnom području
 

Partneri na projektu i njihove uloge:

  1. LP Agencija za razvoj općine Tešanj TRA, nositelj projekta;
  2. PP1 Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar (Hrvatska); partner na projektu
  3. PP2 Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju Nikšić UZPD  (Crna Gora), partner na projektu
  4. PP3 JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona Zenica (Bosna i Hercegovina), partner na projektu

Trajanje projekta: 01.02.2021-31.01.2023
Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca
Ukupna vrijednost projekta: 472.436,90 EUR
Iznos bespovratnih EU sredstava: 401.571,36 EUR
Postotak EU sufinanciranja: 85%
Ukupan iznos dodijeljenih sredstava za PP1 Osnovnu školu Josipa Matoša: 138.398,50 EUR
Vrijednost bespovratnih sredstava za PP1 Osnovnu školu Josipa Matoša: 117.638,72 EUR

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Facebook stranica projekta https://m.facebook.com/ER2S2/?ref=page_internal&mt_nav=0

IZJAVA O ODGOVORNOSTI

„Ova podstranica je nastala uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove podstranice isključiva je odgovornost Osnovne škole Josipa Matoša i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije."

 

Kick-off konferencija: „EU kroz program prekogranične suradnje Hrvatske-Bosne i Hercovine-Crne Gore podržala projekt za djecu i odrasle sa teškoćama u razvoju“

(Tešanj, 01.04.2021.)

Projekt pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava = Društveno zadovoljstvo (eng. Equality, Respect, Rights=Social Satisfaction, skr. ER2=S2) odobren je na prioritetnoj osi Poboljšanje kvalitete javnih usluga u zdravstvu i socijalnoj skrbi u okviru Drugog poziva za dostavu prijedloga za Interreg IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014-2020. Projekat je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta ER2=S2 iznosi 472.436,90 EUR, od čega Program sufinancira 401.571,36 EUR, što je 85% ukupne vrijednosti projekta. Partneri na projektu ER2=S2 su: Agencija za razvoj općine Tešanj TRA (vodeći partner), OŠ Josipa Matoša iz Vukovara (projektni partner 2), Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića (projektni partner 3) i JU Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona (projektni partner 4).

Kick off konferencija projektnih partnera održana je u srijedu, 31. ožujka 2021.godine u Tešnju (BA), s početkom u 14 sati. Uzimajući u obzir zdravstevno epidemiološke mjere kao i ograničenja u pogledu putovanja i okupljanja, konferencija je organizirana kao događaj hibridnog karaktere, gdje se dio projektnih partnera uključio putem online videokomunikacijskih platformi, a partneri iz BiH su se okupili u prostorijama Sale Općine Tešanj. Cilj ove konferencije bio je informirati širu javnost o institucijama koje će implementirati ovaj projekt, kao i dati neke činjenice o samom projektu, njegovim ciljevima, aktivnostima i očekivanim rezultatima.

Nakon davanja izjava za medije od strane predstavnika projektnih partnera, prisutne je pozdravila moderatorica sastanka, koja je ujedno i član projektnog tima ispred Agencije za razvoj općine Tešanj, gđica Dženita Hopić, koja je najavila Načelnika Općine Tešanj, gosp. Suada Huskića. Nakon uvodnog govora Načelnika, održane su prezentacije institucija svih projektnih partnera, sljedećim redoslijedom: prof. dr. Ismar Alagić, direktor TRA je predstavio put nastanka i sam sadržaj projekta,  gosp. Nurđehan Šahinović, direktor JU Centar ZDK je predstavio aktivnosti ove organizacije u implementaciji projekta. Putem video linka na konferenciju su se uključile gđa. Mirela Posarić, ravnateljica OŠ Josipa Matoša i Dejana Varnica, članica projektnog tima ispred ove ustanove. Ispred Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića, javila se predsjednica Udruženja, gđa Miluša Žugić. Aktivnosti JU Centra za djecu s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, putem videolinka  je predstavila gđa. Meldina Ugarak.

Svi projektni partneri su naglasili kako im je od velikog značaja i međusobna razmjena najboljih praksi u radu s djecom i osobama s teškoćama u razvoju. Fokus projekta su osobe i djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji kao jedna od najosjetljivijih socijalnih skupina u društvu. Kroz projekt će se raditi na poboljšanju tehničkih i ljudskih kapaciteta institucija koje se bave ovom problematikom, a radit će se neposredno i s osobama i djecom sa teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima.

Link na TV prilog o Kick-off konferenciji: https://www.youtube.com/watch?v=LgF4EQr9Kxs

         

        

        

 

Prva dvodnevna radionica za partnere na projektu ER2=S2

25. i 26. lipnja 2021. godine održana je prva dvodnevna radionica i radni sastanak za partnere na projektu ER2=S2 u Nikšiću (Crna Gora). Organizator radionica je bilo Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića. Tijekom rada obišli smo prostorije Udruženja, gdje smo se se upoznali s radnim terapijama koje se organiziraju za njihove članove, te IPC Tehnopolis u kojem smo imali prilike vidjeti suvremene trendove u području tehnike i znanosti. Kroz predavanja o socijalnim vještinama, pravima, mogućnostima i preprekama osoba s invaliditetom upoznali smo se s trenutnim stanjem i zakonodavstvom koje se odnosi na osobe s invaliditetom u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

Tijekom sastanka projektnog tima razgovaralo se o dosad provedenim i planiranim aktivnostima u idućem izvještajnom razdoblju, te o izazovima koji se nalaze pred projektnim partnerima, a koji se odnose na financiranje i sufinanciranje projekta, odnosno mogućnost provedbe svih planiranih aktivnosti obzirom na trenutno stanje vezano uz covid pandemiju u partnerskim državama.

 

 

      

      

      

 

Druga dvodnevna radionica za partnere na projektu ER2=S2

Druga radionica i radni sastanak projektnih partnera održani su 16. i 17. rujna 2021. godine u Zenici (Bosna i Hercegovina), a domaćin i organizator bila je Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona. Obišli smo Odjel za rano poticanje razvoja i ranu intervenciju, gdje su nam domaćini predstavili koncept rada s djecom od 0 do 6 godina te Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Visoko u kojem smo se upoznali sa sistemom rada dnevnih centara. Održane su i dvije radionice, na temu "Podrške roditeljima i sistemskom pružanju usluga te rane detekcije" i na temu "Prednosti i nedostataka radno-okupacione terapije".

Tijekom sastanka projektnog tima razgovaralo se o organizaciji sportskih aktivnosti za korisnike partnerskih udruga i ustanova ("Igre bez granica") te o realizaciji planiranih aktivnosti. Više o radionici i sastanku možete pročitati na web stranici domaćina, JU Centra za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona https://www.zastitinas.ba/wp/2021/09/24/realizovana-dvodnevna-radna-posjeta-u-okviru-projekta-er2-s2-u-ju-centru-za-djecu-i-odrasle-osobe-s-posebnim-potrebama-zdk/

                                 

  

    

 

Početak edukacije za roditelje i učitelje u OŠ Josipa Matoša

U četvtrtak, 11. studenog 2021. godine u prostorijama OŠ Josipa Matoša započela je edukacija za proizvodnju svijeća i mirisnih sapuna koja je namijenjena roditeljima i učiteljima koji sudjeluju u projektu ER2=S2. Edukacija je dio projektnih aktivnosti usmjerenih na osnaživanje roditelja i članova obitelji učenika OŠ Joispa Matoša, a u svrhu poticanja i razvoja novih kompetencija koje mogu doprinijeti unaprjeđenju socijalnog i ekonomskog statusa obitelji. Edukacija se sastoji iz dva dijela, prvi dio namijenjen je za osposobljavanje za proizvodnju svijeća i sapuna, a drugi dio za osposobljavanje za proizvodnju začinskog bilja. Zbog ograničenih sredstava planiranih projektom, na edukaciji sudjeluje trinaest roditelja i učitelja, a provodi je Učilište za odrasle Dabro iz Vukovara. Paralelno s edukacijom roditelja i učitelja, u školi je organiziran i poludnevni boravak za učenike čiji roditelji sudjeluju u edukaciji.   

      

 

 

Facebook stranica


TražilicaKalendar
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Kalendar Rada


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Anketa
Jeste li zadovoljni projektima koje škola provodi?

Forum

Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju